راه اندازی پورتال و نرم افزار وقف علم و فناوری

پورتال و نرم افزار وقف علم و فناوري به عنوان بستر تامين مالي مردم محور در طرح هاي فناورانه به آدرس www.vaghfelm.ir راه اندازي شد.
اين نرم افزار در راستاي تامين منابع مالي پايدار جهت حمايت از نخبگان حقيقي و حقوقي و به همت مركز نخبگان شهيد فهميده و سازمان اوقاف وامور خيريه راه اندازي شده است.

   1397/3/12 09:14


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 


سامانه آب و هوا
  • وضعیت :
  • جهت باد :
  • درجه دما:
نمایش IP بازدیدکنندگان