برگزاری تور صنعتی انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی در ارومیه

تور صنعتي اعضاي انجمن برق و الكترونيك و رايانه آذربايجان شرقي در اروميه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي، معاون صنايع كوچك اين شركت در خصوص برگزاري اين تور صنعتي گفت: اين تور با همكاري مشترك انجمن برق و الكترونيك و رايانه آذربايجان شرقي، مركز منطقه اي نخبگان شهيد فهميده شمالغرب و غرب كشور و شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي برگزار شد.
مجيد ياريگر افزود:‌در اين تور صنعتي 27 نفر از مديران واحدهاي توليدي عضو انجمن برق و الكترونيك، اساتيد دانشگاه و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي سهند، بناب، تبريز و آزاد اسلامي تبريز حضور داشتند.
وي ادامه داد: در اين تور صنعتي يكروزه كه بازديدي از مركز نيمه هادي اروميه نيز انجام شد پس از بازديد و معرفي توانمندي هاي دو طرف راه هاي همكاري هاي مشترك نيز بررسي شد.
تور صنعتي اروميه سومين تور صنعتي برگزار شده توسط شركت شهرك هاي صنعتي در طول سال جاري بود.

   1396/6/8 07:43


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 


سامانه آب و هوا
  • وضعیت :
  • جهت باد :
  • درجه دما:
نمایش IP بازدیدکنندگان