بررسی مسایل زیست محیطی شهرک شهید سلیمی

مسايل زيست محيطي شهرك صنعتي شهيد سليمي با حضور مدير ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي، در این جلسه وضعیت مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید برآورد کمی و کیفی پسماندهای تولیدی شهرک صنعتی توسط مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی تهیه و مدیریت اصولی آن صورت پذیرد.
همچنین مقرر شد وضعیت بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک با استفاده از چارت تخصصی از سوی شرکت خدماتی بهبود یافته و خروجی آن منطبق بر استانداردهای محیط زیست شود.
در پایان جلسه پایش وضعیت کیفی فاضلاب خروجی واحدهای صنعتی شهرک صنعتی مورد تصویب قرار گرفت.
پس از پايان جلسه مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، نمایندگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی از تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهرک صنعتی و تصفیه خانه فاضلاب واحد صنعتی شیرین عسل بازدید كردند.

   1396/10/5 08:50


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 


سامانه آب و هوا
  • وضعیت :
  • جهت باد :
  • درجه دما:
نمایش IP بازدیدکنندگان